Deildir

Fræðslu og lífsleiknideild

Þann 7. september árið 2020 hlaut Fjölsmiðjan á höfuðborgarsvæðinu viðurkenningu sem framhaldsfræðsluaðili frá Menntamálastofnun.
Það sem liggur að baki viðurkenningunni er það að ungmenni sem koma til starfa hjá Fjölsmiðjunni í gegnum Velferðarsviðin, geta sótt einingabært nám á staðnum samhliða störfum inni á deildum.
Til að byrja með er boðið upp á nám í ákveðnum greinum á 1. þrepi. Þessar greinar eru: stærðfræði, íslenska, lífsleikni.  Hver áfangi er 5 einingar og þegar nemar ljúka námsgrein með lágmarksárangri (5.0) þá geta þeir fengið einingarnar metnar í samstarfsskólum Fjölsmiðjunnar þegar þeir hyggja á frekara nám. Samstarfsskólarnir eru Borgarholtsskóli, Fjölbrautarskólinn við Ármúla, Fjölbrautarskólinn í Breiðholti og Tækniskólinn.

Fjölsmiðjan var með árið 2021-2022 íslenskukennslu fyrir einstaklinga af erlendum uppruna og aðlögun að íslensku samfélagi.

Félags -og vinnumarkaðsráðuneytið styrkti Fjölsmiðjunna um 4.000.000 kr. í viðkomandi verkefni. Hægt er að sjá lokaskýrslu verkefnisins undir um okkur,  opinber gögn hér á síðunni.

Við bjóðum einstaklingum aðstoð við námið þeirra á einn eða annan hátt. Námið getur breyst eftir þörfinni ( eftirspurninni ) hverju sinni.

Hafsteinn G. Hafsteinsson er deildarstjóri fræðsludeildar. Hafsteinn ber ábyrgð á almennri kennslu, veitir stuðning og ráðgjöf og fer með formlegt utan um hald nema.

Hvað gerum við

Þjónustan okkar

Áherslur:

Boðið er upp á fjölbreytta fræðslu og ráðgjöf fyrir nemendur sem hafa áhuga á að bæta við sig þekkingu, fræðslu og markmiðsetningu. Með fræðslu sem þessari eiga nemendur auðveldara með að setja sér raunhæf markmið og finna sér leið inn á almennan vinnumarkað eða til frekari menntunar.

M.a. er boðið upp á:

  • Persónulega ráðgjöf í formi hvatningar og stuðnings m.a. til að auka trú á eigin getu.
  • Kennslu í skipulagningu eins og tímastjórnun, námstækni, markmiðsetningu og upplýsingatækni.
  • Ýmis námskeið eins og í sjálfstyrkingu, hraðlestri og heilsueflandi þáttum.
  • Náms- og starfsfræðslu, námsaðstoð, utanum hald námseininga í Fjölsmiðjunni og í fjarnámi.
  • Vettvangsheimsóknir, einstaklingsmiðaða fræðslu af ólíkum toga.
  • Styrkleika- og áhugasviðskannanir og námskeið tengt því.

Við veitum þjónustu á þessu sviði út frá einstaklingnum og kennsla og aðstoð við námið fer meira en minna fram í smærri hópum. Þetta þýðir að hver og einn þessara nema fá a.m.k. einu sinni í viku til hálfsmánaðarlega samtal við náms- og starfsráðgjafa. Oft er aðeins einn nemandi í tíma en aldrei fleiri en átta í senn í þeim tilgangi að geta aðstoðað þau eftir bestu getu með persónulegan árangur þeirra í huga.
Einstaklingsmiðuð fræðsla í samráði við aðra starfsmenn Fjölsmiðjunnar með því að samþætta vinnuúrræði, fræðslu, sköpun, hreyfingu og lífsleikni.
Fókus á markþjálfun, sjálfsstyrkingu, náms- og starfsfræðslu, samhliða almennri fræðslu og eftirfylgni.

Markvisst er reynt að auka vellíðan nemanna okkar.

Næstu skref

Hafa samband

Deildarstjóri
Hafsteinn G. Hafsteinsson

hafsteinn@fjolsmidjan.is

Sími 5444080