Stjórn

Stjórn Fjölsmiðjunnar er æðsta stjórn hennar og ber ábyrgð á fjárvörslu stofnunarinnar. Í stjórninni eiga sæti 6 manns og tilnefna eftirfarandi aðilar einn mann hver:
Vinnumálastofnun, Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu (S.S.H), Velferðarráðuneytið, Mennta- og menningarmálaráðuneytið, Reykjavíkurborg og Efling stéttarfélag.
Sömu aðilar skulu tilnefna varamann fyrir hvern stjórnarmann.

Fyrir setu í stjórn skal greiða þóknun skv. ákvörðun stjórnar. Fulltrúar í stjórn skulu vera lögráða. Stjórnarfundi skal að jafnaði halda mánaðarlega.

Stjórn Fjölsmiðjunnar 2017:

Elín Oddný Sigurðardóttir, formaður, Reykjavíkurborg

Helgi Kristjánsson, Mennta- og menningarmálaráðuneytið
Fjóla Jónsdóttir, Efling stéttarfélag
Gissur Pétursson, Velferðarráðuneytið
Hrafnhildur Tómasdóttir, Vinnumálastofnun
Páll Guðjónsson, Samtök sveitafélaga á höfuðborgarsvæðinu
Margrét Gunnarsdóttir, ritari